Mobilscene

Med støtte fra LAG Guldborgsund og Guldborgsund Kommune har projekt ”Det er her, det sker” erhvervet en mobilscene på 48 m2 med tilhørende musik- og lydanlæg.
Mobilscenen kan lejes af foreninger og lignende i Guldborgsund Kommune.
Kontakt Guldborgsund Hallerne på 54 73 15 40 eller guldborgsundhallerne@guldborgsund.dk for udlejning

Den mobile scene leveres med et lydanlæg som dækker brugere og musikstil.
Anlægget består af følgende
• Pa højttaler 1 sub 18 + 1 topkasse 15 + 2” i hver side af typen Yamaha DSR 115 + 118
• 1 Yamaha mikser med 10 mono indgang + 2 stereo +
• 1 Sennheiser trådløs mikrofon med modtager (batterier medfølger ikke) Vær opmærksom på, at følgende ikke er med (hvis et orkester skal bruge dette)
• Monitor / medhør
• Mikrofon med stativ samt kabler
• Baggears strøm
• Lydtekniker
• Et evt. orkester tilslutter sig selv det medleverede lyd system. Denne ydelse er ikke med i opsætningen.

Foregår arrangementet over et døgn skal arrangøren huske at tage lydanlægget ned og stille det ind i tørvejr, hvor der er varmt for at undgå fugtskader på lydanlægget.

Priser og betingelser for mobilscene 
Priser for brug af scenevogn med lyd- og lysudstyr: Levering af scene pr. gang 4.500 kr. ekskl. moms *inkl. opsætning og nedtagning inden for kommunegrænsen i Guldborgsund.
Brugeren skal selv sørge for, at klargøre strømkabler og forbinde udstyret. Såfremt arrangementet ikke kræver lydudstyr - aftales dette med sceneleverandøren. Prisen vil dog være den samme.
Det er afgørende vigtigt, at arrangøren har tilsikret at tilkørselsforholdene er i orden så der ikke opstår problemer med at opstille scenen. Arrangøren/lejeren sender et google-maps med korrekt/præcis placering af hvor scenen skal stå, og hvor tilkørsel er muligt. Dette sendes til guldborgsundhallerne@guldborgsund.dk 

Tillægspriser: 
Den mobile scene skal afleveres i samme stand, som den er modtaget. Arrangøren er forpligtiget til, at betale for skader og lignende på scenen i tilfælde af, at
• der er sket forsætlige skader på scenen for eksempel lydudstyret mm.
• scenen er beskidt og skal gøres ren før den kan bruges af en anden arrangør
• hvis tilkørselsforholdene ikke er i orden, så sceneleverandøren har besvær med at opstille scenen
• hvis arrangøren ikke har lagt strømkabler ud, når sceneleverandøren ankommer

Ansvarlig kontaktperson:
Der skal være en ansvarlig kontaktperson fra arrangementet, både ved levering og afhentning af scenen.

Rådighedstilladelse: skal arrangøren/lejere selv ansøges om rådighedstilladelse via virk.dk

Beredskabsplan:
Arrangøren skal også være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan blive stillet krav om, at en beredskabsplan foreligger før arrangementet kan foregå. Det er vigtigt, at adgangs- og tilkørselsforholdene samt arealer til
redning og brandslukning er i orden. Ved spørgsmål skal arrangøren selv kontakte Lolland-Falster Brandvæsen.

Strømkrav:
Ved det aftalte leveringstidspunkt af scenen, skal der være udlagt følgende strøm max 5 m fra sceneplacering. Dette er for at kunne opsætte scenen og nedtage den igen, da scenen op-/nedtages hydraulisk.
3 x 16A + nul og jord CEE (rødt kraft stik).

Andre krav:
Der skal være en hånslukker (CO2 slukker) tæt på scene, og der skal være 5 meter til nærmeste bygning. Dette skal arrangøren selv tilsikre.

Certifikat
Mobilscenen er certificeret, så den overholder bygningsreglementet: Kap. 3.2.1 / kkap. 4.1, 4.2 og kap. 5.1, 5.2, 5.3, når den er opstillet i overensstemmelse med det udstedte certifikat.
Certifikatet med tilhørende inspektionsrapport er at finde i mobilscenen. (Den er opsat på højre kortside, når man kigger ud mod publikum). 
Såfremt arrangøren ønsker at afvige fra det der er givet tilladelse til i certifikatet, skal arrangøren kontakte byggesagsbehandler Søren Hvii, for ansøgning herom, på telefon 54 73 20 92 eller svh@guldborgsund.dk 

Beskrivelse af udstyr
Beskrivelse af scenevogn samt lys- og lydudstyr, kørselsvej og placering af scene
Selve scenen er 10,6 m + trækkende bil 6 m altså ialt 16,6 m og vogntoget vejer op til 7 ton.
Derfor er det vigtigt, at der er god plads på kørselsvejen og at underlaget er stabilt for eksempel belagt med køreplader. Det er arrangøren, der står for dette og i tilfælde af dårlige tilkørselsforhold, betaler arrangøren for eventuelle ekstraudgifter ved opstilling af scenen.
Ved det aftalte leveringstidspunkt, har arrangør pligt til at have en person til at anvise scenefirmaet, hvor scenetraileren skal stå. Desuden skal der også være en person fra arrangementet til stede ved afhentning af scenen. Ved eventuel flytning af scene efter påbegyndt opsætning, vil der pålægges timepris for dette.

Påslået mål
Bredde 8,21 m + træk
Dybde 5,82 m
Højde over tag 5,07 m

Strømkrav
Det er arrangørens opgave, at der ved det aftalte leveringstidspunkt af scenen er udlagt følgende strøm max 5 m fra sceneplacering.
3 x 16A + nul og jord CEE (rødt kraft stik). Dette for at kunne opsætte scenen og nedtage den igen, da scene op-/nedtages hydraulisk. Ved ventetid på mere end 20 minutter over aftaletidspunkt takteres 350 kr. + moms pr. time.

Yderligere beskrivelse
1 x Yamaha MG 166 sc mikser
1 x Sennheiser XS trådløs mikrofon (sender + modtager)
1 kasse med diverse kabler

Del på sociale medier...